Tjenester


Vi har bred faglig kompetanse, med mangeårig erfaring innen fagfelt som;

Muskel- og skjelettplager
Idrettsskader
Nevrologiske skader eller sykdommer
 
Psykosomatiske plager og psykiatriske sykdommer
Kvinnehelse

Gruppetrening for pasienter under behandling

Balancegruppe

Trening i sal med veiledning av fysioterapeut

Psykomotorisk gruppe

Trugegruppe i Gjøvik-Marka